Сегодня день рождения у
Никто не пишет литературу для гордости, она рождается от характера, она также выполняет потребности нации...
Ахмет Байтурсынов

Elnur Rəsuloğlu

Ucitel
Mәnim
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)     Hәyatım boyunca etdiklәrimin Savabı sәnindir, günahı mәnim. Ümidlә... ...
01.01.2019
2995
Sonet
Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)   Günəşimsən, Aya döndərib məni Atdı “sevgi” adlı fəzaya Tanrı. Sonra o... ...
21.12.2017
3173
Seyid Əbülqasim Nəbatinin gəraylıları
                                                                    Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)    ... ...
20.12.2017
4423
Əliağa Kürçaylı poeziyasında sonet
Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)    “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar” (Bakı, “Elm” nəşr... ...
24.11.2017
4550
Əliağa Kürçaylının lirik poemaları
Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)   Hamı şeir yaza bilər, amma poema qələmə almağı hər şair bacarmır.    Bi... ...
22.11.2017
3846
Oğlan!
Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)                   Məhəmməd Azər  Turana   Danqıldar olanda boş qazan, o... ...
21.11.2017
3868
Məktub
Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)   Abırsız adamla doludur dünya,Zalımın, alçağın quludur dünya.Əzrayıl rolu... ...
18.11.2017
3648
Verəcək Allah
Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)   Rəhmətlik Əliniyaz əmimə   Vəzifə düşkünü insanların, bil, Gec-tez q... ...
17.11.2017
3646
Gəlməz, qardaşım!
Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)      Kənan Aydınoğluna (Murquzova)   Pis fikir beyninə gəlməz, qardaşı... ...
19.10.2017
3938
Azadlığı
Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)   Ölkədəki dözülməz vəziyyətdən cana      doymuş ermənilərin dilindən  ... ...
05.10.2017
3838
Gülüm!
Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)   İndi yatmaq vaxtı deyil, Nə yatmısan? Oyan, gülüm! Gözlərinin yaşını... ...
19.09.2017
3810