Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь?
Абай Кунанбаев

Главная
Книги
Sevginin Dadı
Рейтинг: 0.000
Автор:
ISBN:
978–9952–40–
Количество страниц:
456 страниц
Жанр:
Sevginin Dadı
Порекомендовать
Rәşid Bәrgüşadlının bu kitabı oxucularla ikinci görüşüdür. Kitabda adları çәkilәn, hazırda yaşayan vә ya dünyasını dәyişәn insanlarla bağlı qәlәmә alınmış hәr şey müәllif tәxәyyülünün mәhsuludur.

Войдите, чтобы добавить цитату.

Войдите, чтобы добавить рецензию.