Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь?
Абай Кунанбаев

Главная
Книги
Könül Elçisi
Рейтинг: 0.000
Автор:
ISBN:
978-9952-36-001-1
Количество страниц:
448 страниц
Жанр:
Könül Elçisi
Порекомендовать
Dünya – yaşam deyilәn şey SİRR İÇİNDӘ SİRDİ...

Yoxsa mövcudluğun mәnası olmazdı...

N.Әbdülrәhmanlının bu tarixi bestselleri Sәfәvi hökmdarı I Şah Abbasın 1599-1601-ci illәrdә Moskov çarlığına vә Avropa ölkәlәrinә göndәrdiyi sәfarәt barәdә, sәfarәtin birinci katibi, zәmanәsinin gözәl tәhsil görmüş adamlarından olan, döyüşçü, şair, rәssam, Qәrbdә Don Xuan de Persia adıyla tanınan Oruc bәy Bayatın ömür hekayәti haqqındadı.

Hәqiqәtәn birnәfәsә omanda siyasi qarşıdurmalar, xәyanәtlәr, qәtllәr, fırıldaqlar, әzablarla yanaşı gözәl eşq macәraları da var...

Войдите, чтобы добавить цитату.

Войдите, чтобы добавить рецензию.