Әдебиет - ұлттың жаны. Ұлттық сана, тағдыр, жан жүйесі - көркемөнердің басты тақырыбы. Таптық жік арқылы әдебиет жасалмайды...
Жүсіпбек Аймауытұлы

Басты бет
Кітаптар
«Өмір жолында» - «На жизненном пути» - «Оn life journey»
Рейтинг: 3.833
ISBN:
978-601-80392-4-9
Беттер саны:
296 бет
Жанр:
Дерек 
«Өмір жолында» - «На жизненном пути» - «Оn life journey»
Ұсыну
Бұл альбом-кітапты мәңгі естелік үшін арғы атам Телжанға, атам Мұхамеджанға, әкем Темір-Болат Мұхамеджанұлына, анам Жамалға, қарындасым Айшаға, жұбайым Зайтунаға, балаларым Тимур, Қарлығаш, Гүлсұлуға және Халқыма арнаймын.

Альбом-книгу посвящаю прадедушке Тельжану, дедушке Мухамеджану, отцу Темир-Булату Мухамеджановичу, маме Жамал, сестре Айше, супруге Зайтуне, детям Тимуру, Карлыгаш, Гульсулу и на вечную память моему Народу.

I dedicate this album-book to my great-grandfather Telzhan, to my grandfather Mukhamedzhan, to my father Temir-Bulat Mukhamedzhanovich, to my mother Zhamal, to my sister Aisha, my wife Zaitun, to my children Timur, Karlygash, Gulsulu and to my Peoplefor an eternal memory.

Дәйексөз қосу үшін тіркеліңіз немесе кіріңіз.

Рецензия қосу үшін тіркеліңіз немесе кіріңіз.

Көп оқылғандар

Көп талқыланғандар