Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь?
Абай Кунанбаев
elnurresuloglu

Elnur Rәsuloğlu

Ucitel
Adam
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Mәnim sәnlә barışmağa Ehtiyacım yoxdur, Adam. Mövzu axtar danışmağa, ...
01.03.2019
1168
0
Mәnim
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)     Hәyatım boyunca etdiklәrimin Savabı sәnindir, günahı mәnim. Ümidlә...
01.01.2019
2388
0
İthaf
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Xәtrinә dәymәsin yazacaqlarım, Ağlına gәlmәsin pis-pis fikirlәr. Lәkә...
24.10.2018
1175
0
Mәnim hәyatım
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Aprelin axrıydı, son günlәriydi. Hava isti idi, sәma tәrtәmiz. Günәş gö...
30.07.2018
1432
0
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti vә tәhsil
                                                                   Elnur Әliyev,                   ...
01.06.2018
1515
0
Telefon söhbәti
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Roman oxuyurdum Әbülhәsәndәn. “Sәdaqәt”. Belәydi romanın adı. Açıq-ma...
01.05.2018
1848
0
Bu gün dәrsә gәlmәmisәn
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Sәnin yerin boş qalıbdır, Bu gün dәrsә gәlmәmisәn. Ürәyimi qәm sarıbd...
29.03.2018
1551
0
Etiraf
     Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Mәndәn soruşma ki, nә istәyirәm, Mәnә lazım deyil boş-boş suallar...
27.02.2018
1653
0
Nurәngiz Günә BİR BӘND ŞEİR
Elnur Rәsuloğlu (Әliyev)   Nәğmәlәri uçub rahatlanmadan Әtrafa nәvaziş gәtirmәkdәdir. İnamları z...
26.01.2018
1744
0
1 2 3