Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь?
Абай Кунанбаев

Рейтинг: 0.000
Автор:
ISBN:
Количество страниц:
259 страниц
Жанр:
Bağışla
Порекомендовать

Zakir Mәmmәdin bu dördüncü kitabında şeirlәri, poemaları, tәnqidi mәqalәlәri toplanmışdır.

O, 1956-cı ildә keçmiş Qonaqkәnd rayonunun Әlik kәndindә anadan olmuşdur.

Hal-hazırda Qubanın Hacıhüseynli kәnd mәktәbindә müәllim işlәyir.

Войдите, чтобы добавить цитату.

Войдите, чтобы добавить рецензию.